Is Oneg Shabbat a Mitzva D’Oraita or D’Rabbanan - Harav Yitzchak Israeli

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

Properly writing names in a get

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני יום

כיצד נהג מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל לגבי הוספת עולים בשבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
21 צפיות · לפני יומיים

האם מי שאינו יודע לקרוא עברית יכול לעלות לתורה?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
1 צפיות · לפני 3 ימים

העולה לתורה חייב לקרוא מילה במילה עם השליח ציבור

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
21 צפיות · לפני 5 ימים

סעודה שלישית לפני מנחה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
2 צפיות · לפני 6 ימים

האם אפשר לצאת ידי חובת לחם משנה בחצי ככר או בפרוסת צנימים?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
14 צפיות · לפני 12 ימים

שתית מים אחרי שקדש היום ולפני הבדלה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
14 צפיות · לפני 13 ימים

הברכה באה על שולחנו של אדם בערב שבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
19 צפיות · לפני 15 ימים

שלוש סעודות שבת צריכות פת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
1 צפיות · לפני 16 ימים

מי שהפסיק הפסקה ארוכה בתפלה בקריאת שמע בהלל במגילה להיכן חוזר

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
31 צפיות · לפני 17 ימים

הצג עוד