Meat & Dairy Dishes Together in a Dishwasher - Harav Yitzchak Israeli

0 צפיות · לפני 4 שנים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

חיטה ופרי העץ מה קודם

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
22 צפיות · לפני יום

דיני קדימה עץ או אדמה מה קודם

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
1 צפיות · לפני יומיים

הסודות של טו בשבט - דיני קדימה בברכות

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
13 צפיות · לפני 3 ימים

דקדוק בלשון הנדרים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
22 צפיות · לפני 7 ימים

יין של הקידוש מצטרף ליין של הסעודה לברך עליו ברכת הטוב והמטיב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
34 צפיות · לפני 8 ימים

מתי שינוי מקום מצריך עוד ברכה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
29 צפיות · לפני 9 ימים

דיני ברכת הטוב והמטיב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
63 צפיות · לפני 11 ימים

מי שיצא באמצע אכילתו וחזר, האם מברך שוב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
5 צפיות · לפני 14 ימים

ברכה מיוחדת בהבאת יין נוסף לסעודה - התנאים לברכת הטוב והמטיב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
20 צפיות · לפני 15 ימים

מי ששכח לברך המוציא ונזכר בסוף אכילתו

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
34 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד