איזה שופר כשר לתקיעה ומי כשר לתקוע בשופר - הרב יצחק ישראלי

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

סעודה שלישית לפני מנחה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני 21 שעות

האם אפשר לצאת ידי חובת לחם משנה בחצי ככר או בפרוסת צנימים?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
14 צפיות · לפני 7 ימים

שתית מים אחרי שקדש היום ולפני הבדלה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
7 צפיות · לפני 8 ימים

הברכה באה על שולחנו של אדם בערב שבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
19 צפיות · לפני 10 ימים

שלוש סעודות שבת צריכות פת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
1 צפיות · לפני 11 ימים

מי שהפסיק הפסקה ארוכה בתפלה בקריאת שמע בהלל במגילה להיכן חוזר

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
31 צפיות · לפני 12 ימים

מצוות עונג שבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
19 צפיות · לפני 12 ימים

פיקוח נפש בשבת בנכרי

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
21 צפיות · לפני חודש

האם חזרת הש"ץ יכולה לשמש לתפילת תשלומין

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני חודש

הנשאר מהשמן של נר חנוכה מה דינו

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני חודש

הצג עוד