האם חרש יכול להוציא ידי חובה במצות שופר - הרב יצחק ישראלי

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

האם מברכים על האוכל במסעדה לא כשרה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
38 צפיות · לפני 3 ימים

חודש כסלו - אב הרחמים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
34 צפיות · לפני 4 ימים

הרמזים בחודש כסלו ונרות חנוכה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
30 צפיות · לפני 5 ימים

העונה אמן על ברכת עצמו, משובח או מגונה?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
25 צפיות · לפני 8 ימים

מהן דרישות הצניעות הבסיסיות כדי שיהיה מותר לברך

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
34 צפיות · לפני 9 ימים

על איזה אמן מאריכים לו ימיו ושנותיו

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
70 צפיות · לפני 10 ימים

שומע כעונה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
35 צפיות · לפני 11 ימים

מי מעולה יותר, המברך או העונה אמן

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
27 צפיות · לפני 12 ימים

איך מסמנים 'תביא לי מלחיה' בסין - הפסק בברכות

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
5 צפיות · לפני 15 ימים

מטבע שטבעו חכמים בברכות

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
5 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד