אנשי האידיאה - המקובלים ששינו את העולם! - רבי ברוך שלום הלוי אשלג

23 צפיות · לפני שנתיים

קבלה90

חכמת הנסתר - לא תשא

קבלה90
16 צפיות · לפני 9 ימים

חכמת הנסתר - לא יהיה לך

קבלה90
62 צפיות · לפני 9 ימים

חכמת הנסתר - זכור את יום השבת

קבלה90
2 צפיות · לפני 9 ימים

חכמת הנסתר - כבד את אביך

קבלה90
1 צפיות · לפני 9 ימים

חכמת הנסתר - לא תרצח

קבלה90
0 צפיות · לפני 9 ימים

חכמת הנסתר - לא תחמוד

קבלה90
0 צפיות · לפני 9 ימים

חכמת הנסתר - לא תנאף

קבלה90
0 צפיות · לפני 9 ימים

חכמת הנסתר - עד שקר

קבלה90
1 צפיות · לפני 9 ימים

חכמת הנסתר - לא תגנוב

קבלה90
0 צפיות · לפני 9 ימים

חכמת הנסתר - אנכי ה'

קבלה90
0 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד