שומרי ברית קודש
1,271 עוקבים
הרב יעקב בן חנן - פעם שהיה משהו לא צנוע בטלויזיה הילד היה סוגר את עיניו היום? היכן הבושה נעלמה לנו?
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן - פעם שהיה משהו לא צנוע בטלויזיה הילד היה סוגר את עיניו היום? היכן הבושה נעלמה לנו?
15 צפיות · לפני יומיים
הרב יעקב בן חנן -ה' יראה ללבב של כל אחד מאיתנו בדור האחרון עד כמה יצר הרע הוא גדול
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן -ה' יראה ללבב של כל אחד מאיתנו בדור האחרון עד כמה יצר הרע הוא גדול
30 צפיות · לפני 3 ימים
הילולת רבינו אהרון ראטה זצוקל ו ניסן הארגון קרוי על שמו של הצדיק הדליקו נר לטובת נשמתו עכשיו
שומרי ברית קודש
הילולת רבינו אהרון ראטה זצוקל ו ניסן הארגון קרוי על שמו של הצדיק הדליקו נר לטובת נשמתו עכשיו
9 צפיות · לפני 4 ימים
הרב יעקב בן חנן - וכי אם נכשלת בתאוריה ובטסט התייאשת? לא, אז אותו דבר בעבודת ה' לא מתייאשים לעולם!
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן - וכי אם נכשלת בתאוריה ובטסט התייאשת? לא, אז אותו דבר בעבודת ה' לא מתייאשים לעולם!
24 צפיות · לפני 4 ימים
הרב יעקב בן חנן -הזוהר הקדוש אומר מי שמשקר בברית הקודש נידון בגיהנום אם לא עושה תשובה
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן -הזוהר הקדוש אומר מי שמשקר בברית הקודש נידון בגיהנום אם לא עושה תשובה
33 צפיות · לפני 5 ימים
הרב יעקב בן חנן -מעלתו של אדם ששומר עצמו מלשכב עם גויה
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן -מעלתו של אדם ששומר עצמו מלשכב עם גויה
33 צפיות · לפני 6 ימים
הרב יעקב בן חנן -שהאדם שוכב עם נוכריה הוא משקר בהקב"ה ונאמר עליו אותי עזבו מקור מים חיים
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן -שהאדם שוכב עם נוכריה הוא משקר בהקב"ה ונאמר עליו אותי עזבו מקור מים חיים
37 צפיות · לפני 9 ימים
הרב יעקב בן חנן -הסיבה שעם ישראל לא זכו בגלות בבל לנסים ונפלאות כמו במצרים  כי שכבו עם נוכריות
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן -הסיבה שעם ישראל לא זכו בגלות בבל לנסים ונפלאות כמו במצרים כי שכבו עם נוכריות
42 צפיות · לפני 10 ימים
הרב יעקב בן חנן - אף על פי שנפלנו לתהום רבה הקב"ה מחכה וממתין לנו שנשוב אליו
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן - אף על פי שנפלנו לתהום רבה הקב"ה מחכה וממתין לנו שנשוב אליו
25 צפיות · לפני 11 ימים
הרב יעקב בן חנן - כל הספיקות והשאלות שיש לאדם היהודי באמונה שלו צומחות מפגם הברית
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן - כל הספיקות והשאלות שיש לאדם היהודי באמונה שלו צומחות מפגם הברית
52 צפיות · לפני 12 ימים
הרב יעקב בן חנן - מה הרב עונה לאנשים שחוזרים בתשובה ומחפשים מתיקות בתורה
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן - מה הרב עונה לאנשים שחוזרים בתשובה ומחפשים מתיקות בתורה
14 צפיות · לפני 13 ימים
הרב יעקב בן חנן - הסיבה החשובה ביותר למילה על פי הרמב"ם כדי למעט  סערת היצר והתאווה היתרה על הדרוש
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן - הסיבה החשובה ביותר למילה על פי הרמב"ם כדי למעט סערת היצר והתאווה היתרה על הדרוש
144 צפיות · לפני 15 ימים
הרב יעקב בן חנן -יסוד היהדות חלק ח' עם ישראל זכה לנסים ונפלאות במצרים בזכות ששמרו על זרעם
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן -יסוד היהדות חלק ח' עם ישראל זכה לנסים ונפלאות במצרים בזכות ששמרו על זרעם
130 צפיות · לפני 16 ימים
הרב יעקב בן חנן -אי הסרת העורלה גורמת לאדם לשכוח ולעזוב את ה'
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן -אי הסרת העורלה גורמת לאדם לשכוח ולעזוב את ה'
19 צפיות · לפני 16 ימים
הרב יעקב בן חנן - חידוש תורה נפלא מבעל הנועם אלימלך על שמירת הברית
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן - חידוש תורה נפלא מבעל הנועם אלימלך על שמירת הברית
199 צפיות · לפני 18 ימים
הרב יעקב בן חנן -מדוע הנאצים פתחו את הקבר של הנועם אלימלך וברחו? מעשה חזק ביותר בתקופת השואה
שומרי ברית קודש
הרב יעקב בן חנן -מדוע הנאצים פתחו את הקבר של הנועם אלימלך וברחו? מעשה חזק ביותר בתקופת השואה
99 צפיות · לפני 18 ימים
הצג עוד