Parshat Pekudei Dvar Torah דבר תורה פרשת פקודי

0 צפיות · לפני 4 שנים

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט

פרשת ניצבים הרב מאיר גולדויכט תשפ"ב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
115 צפיות · לפני 4 ימים

נצבים- הקירבה לד׳ בכל מקום ובכל זמן

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
101 צפיות · לפני 5 ימים

הקלות שבתשובה

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
35 צפיות · לפני 10 ימים

פרשת כי תבוא -איך זוכים להתחדשות מתמדת? הרב מאיר גולדויכט תשפ''ב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
8 צפיות · לפני 11 ימים

וחותם יד כל אדם בו, מהו השם האמיתי שלנו - הרב מאיר גולדויכט תשפ''ב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
10 צפיות · לפני 18 ימים

כי תצא- החשיבות באמירת הדרן עלך בסיום מסכת

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
63 צפיות · לפני 19 ימים

מהו היסוד והשורש לחזרה בתשובה? פרשת שופטים הרב מאיר גולדויכט תשפב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
120 צפיות · לפני 25 ימים

שופטים- מהי האמונה הנדרשת בתהליך התשובה

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
67 צפיות · לפני 25 ימים

פרשת ראה-הדרך למימוש הפוטנציל שנמצא בנו

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
50 צפיות · לפני חודש

את פניך השם אבקש- כיצד זוכים לכך? הרב מאיר גולדויכט תשפ''ב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
10 צפיות · לפני חודש

הצג עוד