Parshat Pinchas Dvar Torah דבר תורה פרשת פנחס

0 צפיות · לפני 3 שנים

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט

וישלח - איך משמרים את המתנות מבורא עולם

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
21 צפיות · לפני יום

פרשת ויצא: מהותו של המקום בחיינו -הרב מאיר גולדויכט תשפ"ג

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
39 צפיות · לפני 6 ימים

ויצא - מרחל אמנו עד ימי החנוכה

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
22 צפיות · לפני 8 ימים

'פרשת תולדות: ריח בני כריח השדה אשר ברכו ד

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
81 צפיות · לפני 13 ימים

תולדות- המפתח לברכת ה׳

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
84 צפיות · לפני 15 ימים

פרשת חיי שרה: מהותה של מערת המכפלה -מאז ומתמיד ולנצח נצחים. הרב מאיר גולדויכט

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
123 צפיות · לפני 20 ימים

חיי שרה - הגמלים בחיי האבות

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
94 צפיות · לפני 22 ימים

פרשת וירא משמעותה ומהותה של מילה בחיינו הרב מאיר גולדויכט תשפ"ג

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
82 צפיות · לפני חודש

וירא - מה היא ראייה נכונה

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
84 צפיות · לפני חודש

פרשת לך לך -איך זוכים לרשת את הארץ? הרב מאיר גולדויכט תשפ"ג

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
41 צפיות · לפני חודש

הצג עוד