Parshat Re'eh Dvar Torah דבר תורה פרשת ראה

0 צפיות · לפני שנתיים

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט

בשלח: מקריעת ים סוף ועד מצות הציצית

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
64 צפיות · לפני 7 ימים

פרשת בשלח: משמעות עמוד הענן בחיינו הרב מאיר גולדויכט תשפ"ב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
113 צפיות · לפני 7 ימים

פרשת בא: השה והאיל - בעקידת יצחק ובגאולת מצרים הרב מאיר גולדויכט תשפ"ב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
3 צפיות · לפני 15 ימים

פרשת וארא: על מה משה רבינו דיבר עם עצמו?

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
20 צפיות · לפני 21 ימים

פרשת וארא הרב מאיר גולדויכט תשפ"ב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
1 צפיות · לפני 22 ימים

פרשת שמות: היסוד לגאולת היחיד והציבור הרב מאיר גולדויכט תשפ"ב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
0 צפיות · לפני חודש

שמות: מהותו של שם

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
19 צפיות · לפני חודש

פרשת ויחי הרב מאיר גולדויכט תשפ"ב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
5 צפיות · לפני חודש

ויחי: מיהו הדמות שמשה רבינו העריץ

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
3 צפיות · לפני חודש

פרשת ויגש המפגש בין יהודה ויוסף הדרך לחיות נכון הרב מאיר גולדויכט תשפ"ב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
37 צפיות · לפני חודש

הצג עוד