Parshat Nitsavim Dvar Torah דבר תורה פרשת נצבים

0 צפיות · לפני 3 שנים

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט

מה נעים גורלנו - מהותו של גורל יום הכיפורים. הרב מאיר גולדויכט תשפ"ג

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
81 צפיות · לפני 5 ימים

איך מתקנים את מכירת יוסף שהיתה ביום כיפור

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
61 צפיות · לפני 6 ימים

הושענא רבה- מהותו של יום החותם הגדול

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
24 צפיות · לפני 6 ימים

פרשת ניצבים הרב מאיר גולדויכט תשפ"ב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
115 צפיות · לפני 13 ימים

נצבים- הקירבה לד׳ בכל מקום ובכל זמן

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
102 צפיות · לפני 14 ימים

הקלות שבתשובה

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
35 צפיות · לפני 19 ימים

פרשת כי תבוא -איך זוכים להתחדשות מתמדת? הרב מאיר גולדויכט תשפ''ב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
8 צפיות · לפני 20 ימים

וחותם יד כל אדם בו, מהו השם האמיתי שלנו - הרב מאיר גולדויכט תשפ''ב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
10 צפיות · לפני חודש

כי תצא- החשיבות באמירת הדרן עלך בסיום מסכת

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
63 צפיות · לפני חודש

מהו היסוד והשורש לחזרה בתשובה? פרשת שופטים הרב מאיר גולדויכט תשפב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
120 צפיות · לפני חודש

הצג עוד