חג חנוכה תש"פ | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | הדלקת המנורה במקדש ואור החנוכה שנמשך ממנה

0 צפיות · לפני שנתיים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

מהי יראת שמים? | הגדרת שלושת סוגי היראה - יראת העונש, יראת הרוממות ויראת חטא | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
74 צפיות · לפני יומיים

קהילת הלומדים | ושבתה הארץ | סרטון 6 | קדושת הארץ וטו בשבט - סוד פירות הארץ והגאולה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
1 צפיות · לפני 3 ימים

ט"ו בשבט תשפ"ב | האור של ט"ו בשבט | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
176 צפיות · לפני 3 ימים

בשלח (עמוק) | נס וטבע | 'תנאי התנה הקב"ה' - מחלוקת הראשונים בדבר מהות הניסים ושורשם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
408 צפיות · לפני 7 ימים

חזק! בשלח תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'עזי וזמרת י-ה' - סודות שירת הים וביאור פסוקיה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
451 צפיות · לפני 9 ימים

בשלח-שובבי"ם | תודעת יציאת מצרים - הדרך לחיי קדושה וצדקות והתמודדות עם אתגרי התקופה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
239 צפיות · לפני 10 ימים

שיעור חזק ומיוחד לימי שובבי"ם והילולת בבא סאלי | צדיק יסוד עולם - הצדיק ומידת היסוד | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
721 צפיות · לפני 14 ימים

חשוב ומומלץ! בא תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | מצוות תפילין וסודותיה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
380 צפיות · לפני 16 ימים

מומלץ! בא תשפ"ב (שיעור עמוק) | הנהגת הנס והטבע לפי הפנימיות - אור פנימי ואור מקיף | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
1k צפיות · לפני 17 ימים

עבודת המידות | מבנה הנפש ודרכי עילויה | 'כבד לב פרעה' - סדר תיקון מח לב וכבד | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
241 צפיות · לפני 17 ימים

הצג עוד