החיזוק היומי פרשת שופטים קודם עצמך אחר כך אחרים בעברית

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב בן ציון סנה

מסכת כתובות דף לג באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 18 שעות

מסכת עבודה זרה דף מד עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 18 שעות

מסכת תרומות פרק יא משנה ט בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני 18 שעות

מסכת עבודה זרה דף מג עמוד ב באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני 18 שעות

י אב סימן קכז סעיף א עד סעיף י בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 18 שעות

מסכת מעשרות פרק א משנה א בעברית

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 18 שעות

מסכת עבודה זרה דף מג באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 18 שעות

מסכת מעשרות פרק א משנה ד בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 18 שעות

מסכת מעשרות פרק א משנה ה בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני 18 שעות

מסכת מעשרות פרק א משנה ב בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני 18 שעות

הצג עוד