ראה תשפ | שיעור השבועי | הרב ראובן ששון | מתי בחר ה' בירושלים? | הדרך לשמחה שלמה | דרישת מקדש בדורנו

0 צפיות · לפני שנתיים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

עקב תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | ברכת המזון ומעלתה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
126 צפיות · לפני יומיים

חזק! האדם בשורשו כולו טוב | על אמון והערכה עצמית | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
191 צפיות · לפני 3 ימים

אתחנן תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'וידעת… והשבות' - סוד תפילין של יד ושל ראש וסדר הנחתם

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
123 צפיות · לפני 9 ימים

שיעור חזק ויסודי! - עמל ועונג בחיים ובתורה | איך להאהיב את התורה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
354 צפיות · לפני 10 ימים

תשעת הימים תשפ"ב | הרב ראובן ששון | חורבן בית ראשון ובית שני לפי המהר"ל | הבית השלישי והגאולה הנצחית

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
276 צפיות · לפני 13 ימים

דברים תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | סקירה כללית על פרשת דברים וספר דברים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
272 צפיות · לפני 15 ימים

תשעת הימים תשפ"ב | בית ראשון ושני, החטאים שגרמו לחורבנם ותהליך תיקונם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
865 צפיות · לפני 17 ימים

מסעי תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | קדושת הארץ והמקדש | תשעת הימים והאבלות על החורבן

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
279 צפיות · לפני 23 ימים

ביטחון והשתדלות | שיעור 6 | הרב ראובן ששון | סקירה כללית של נושא הביטחון ועד כמה האדם צריך להישתדל

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
182 צפיות · לפני 24 ימים

מטות תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | מבט עומק על פרשת בני גד ובני ראובן והלימוד לכך לחיינו

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
187 צפיות · לפני חודש

הצג עוד