*ההפסדים מחורבן בית המקדש.ובהכנות שבת עושים תיקון לשכינה.מפי הרב דוד חבושה הי׳ו*

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב דוד חבושה הי׳ו

*שיעור מיוחד בהלכה ואגדה בהנהגות, לערב, ויום הכיפורים מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
8 צפיות · לפני 3 ימים

*שיחה מיוחדת לקראת יום כיפור מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
9 צפיות · לפני 4 ימים

*משל נפלא על תרנגול ועניין מחילה סליחה וכפרה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
5 צפיות · לפני 4 ימים

*סגולות ועצות להנצל מעין הרע מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
35 צפיות · לפני 7 ימים

*הנהגה ליום בריאת העולם ,ומעלת התשליך .ואכילת תפוח בדבש.ותרועת מלך מפי רבי דוד חבושה הי"ו*

הרב דוד חבושה הי׳ו
41 צפיות · לפני 15 ימים

*הקשר שלנו לה' כאבא לבנים וחידושים על תקיעת שופר מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
38 צפיות · לפני 16 ימים

*סדר תקיעת שופר תש"רת תש"ת תר"ת מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
10 צפיות · לפני 17 ימים

*סוד עומק התשובה ובקשת חיים בימים נוראים מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
4 צפיות · לפני 17 ימים

*חידושים אדירים לפרשת כי תבוא מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
40 צפיות · לפני 20 ימים

*סודות ורמזים יקרים במצוות תקיעת שופר מתוך אימה ויראה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
3 צפיות · לפני 21 ימים

הצג עוד