"אז מה איבדנו בט' באב?" | הרב יוני קירש על התשיעי באב

0 צפיות · לפני שנתיים

ישיבת אפיקי דעת שדרות

מעמד קבלת פני רב העיר שדרות הרב דרור טוויל שליט"א

ישיבת אפיקי דעת שדרות
6 צפיות · לפני יום

מעמד קבלת פני רב העיר שדרות הרב דרור טוויל שליט"א

ישיבת אפיקי דעת שדרות
7 צפיות · לפני יום

5. הרב דרור טוויל - עקבי הצאן מאמר הדור עמד קכה׳

ישיבת אפיקי דעת שדרות
3 צפיות · לפני יומיים

'נאמנות' | הרב אביעד תפוחי | כולל דיינות 'אפיקי - דעת'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
4 צפיות · לפני 3 ימים

הרב אריאל בראלי - בין פרשת וילך לעשרת ימי תשובה // שיעור בוגרים

ישיבת אפיקי דעת שדרות
48 צפיות · לפני 4 ימים

4. הרב דרור טוויל - עקבי הצאן מאמר הדור עמוד קכה׳

ישיבת אפיקי דעת שדרות
8 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק יז' פסקה ד'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
2 צפיות · לפני 4 ימים

הקדמה לסוגיית המלוה על המשכון | הרב אביעד תפוחי | כולל דיינות 'אפיקי - דעת'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
7 צפיות · לפני 5 ימים

3.הרב דרור טוויל - עקבי הצאן מאמר הדור עמוד קכד׳

ישיבת אפיקי דעת שדרות
31 צפיות · לפני 5 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק יז' פסקה ג'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
30 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד