ליקוטי מוהר"ן רס"ג רס"ה, גדר אדם - הרב חגי מזור שליט"א

4 צפיות · לפני שנתיים

פשיטא pshita

שפת אמת,שבת תשובה תרס״ב יודעי תרועה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
5 צפיות · לפני יומיים

שפת אמת, שבת תשובה תרס״ב, מאהבה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
5 צפיות · לפני יומיים

שפת אמת, שבת תשובה, בצילו חימדתי - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
10 צפיות · לפני יומיים

ליקוטי הלכות, סוכה ו׳ פסולת גורן ויקב - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני 3 ימים

ליקוטי הלכות, סוכה ה׳, אכילה אכילה ממון - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
1 צפיות · לפני 4 ימים

שפת אמת, ראש השנה תרנ״ו, אנכי בעלתי בכם - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
7 צפיות · לפני 5 ימים

שפת אמת, ראש השנה תרנ״ז, אוהבם נדבה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
7 צפיות · לפני 5 ימים

שפת אמת, ראש השנה תר״נו, קול תורה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
7 צפיות · לפני 5 ימים

שפת אמת, ראש השנה תרנ״ו, סוד הצמצום - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני 9 ימים

ליקוטי הלכות, סוכה ד׳, מאכל בסוכה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד