עם המלך לבדו, על כסאו לא יישב זר

1 צפיות · לפני שנתיים

Tuvia Doron

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • ב' אייר תש"פ

Tuvia Doron
1 צפיות · לפני 20 שעות

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • ב' אדר תשפ"א

Tuvia Doron
1 צפיות · לפני 20 שעות

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • י''ד שבט ה'תש''פ

Tuvia Doron
4 צפיות · לפני 20 שעות

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • ח"י שבט תשפ"א

Tuvia Doron
2 צפיות · לפני 20 שעות

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • ט' אייר תש"פ

Tuvia Doron
4 צפיות · לפני 20 שעות

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • י"ד חשון תשפ"א

Tuvia Doron
4 צפיות · לפני 20 שעות

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ' אייר תשפ"א

Tuvia Doron
3 צפיות · לפני 20 שעות

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • ו' כסלו תשפ"א ימות המשיח

Tuvia Doron
3 צפיות · לפני 20 שעות

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • ו' אייר תשפ"א

Tuvia Doron
6 צפיות · לפני 20 שעות

חלוקת דולרים • ו' תשרי תשפ'ב

Tuvia Doron
6 צפיות · לפני 20 שעות

הצג עוד