Parashat Vayigash -Yaakov Avinu Coming Down to Egypt - Rabbi Yinon Kalazan

5 צפיות · לפני 3 שנים

הרב ינון קלזאן

תנך

הרב ינון קלזאן
3 צפיות · לפני יום

פרשת וישלח - סודה הנשגב של ה״מנחה״ שנתן יעקב לעשו - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
5 צפיות · לפני יום

פרשת וישלח - הקשר המרתק בין מלחמת החשמונאים למעשה דינה - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
132 צפיות · לפני יומיים

דבר תורה קצר לפרשת ויצא - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
37 צפיות · לפני 6 ימים

תנ"ך ואקטואליה 19 - שלטון של כפירה בה' ב"סוף הגלות" - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
183 צפיות · לפני 8 ימים

פרשת ויצא - משמעות שמות השבטים - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
96 צפיות · לפני 8 ימים

פרשת ויצא - היציאה מה"מגבלות" אל ה"אין סוף" - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
144 צפיות · לפני 9 ימים

דבר תורה קצר לפרשת תולדות - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
54 צפיות · לפני 13 ימים

חנוכה - נס בלתי אפשרי בתוך מסגרת הטבע - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
140 צפיות · לפני 14 ימים

מח ולב - ידיעה ואמונה - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
532 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד