הרב רוזיליו שיעור בוקר יום ראשון ואתחנן

0 צפיות · לפני 3 שנים

פשיטא pshita

שפת אמת בשלח תרל'וֿ, מסירות נפש - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
1 צפיות · לפני יומיים

שפת אמת תרל'ה בשלח, מלכותו בכל משלה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
5 צפיות · לפני יומיים

שפת אמת בשלח תרל'ו, ה' נתן לכם השבת - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני יומיים

ליקוטי הלכות, נטילת ידים ב',חמץ ומצה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
1 צפיות · לפני 3 ימים

הרב חגי מזור שליט״א - עולם הבא

פשיטא pshita
2 צפיות · לפני 4 ימים

ליקוטי הלכות נטילת ידים ב', הנשגב - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 4 ימים

ליקוטי מוהר״ן תניינא ע'ג, שובו ואשובה - מפי הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
1 צפיות · לפני 5 ימים

נתיבות שלום, פנים פנים - מפי הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
5 צפיות · לפני 6 ימים

ליקוטי מוהר״ן, ב' ע'ב מעמד הר סיני - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
10 צפיות · לפני 6 ימים

שפת אמת, תר'ל'א, ה' שבט, בא אל פרעה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד