הדף היומי באנגלית מסכת שבת דף קמב

0 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 5

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף ו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 16 שעות

באיזה יום של 'פורים המשולש' שולחים משלוח מנות?- סימן תרפ"ח- סעיף ה'- סעיף ו'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ה

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ד

דרשו ה׳ ועוזו
38 צפיות · לפני 5 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 5 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד