דרשו ה׳ ועוזו

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו
457 עוקבים
הדף היומי מסכת נזיר דף נו
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף נו
9 צפיות · לפני יומיים
הדף היומי מסכת נזיר דף נז
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף נז
2 צפיות · לפני יומיים
אתה ספרדי ואמרת ברכה בנוסח אשכנז או להיפך – האם יצאת ידי חובה?- סימן קי"ז סעיף ד'- סוף סימן קי"ח
דרשו ה׳ ועוזו
אתה ספרדי ואמרת ברכה בנוסח אשכנז או להיפך – האם יצאת ידי חובה?- סימן קי"ז סעיף ד'- סוף סימן קי"ח
4 צפיות · לפני יומיים
אתה ספרדי ואמרת ברכה בנוסח אשכנז או להיפך – האם יצאת ידי חובה?- סימן קי"ז סעיף ד'- סוף סימן קי"ח
דרשו ה׳ ועוזו
אתה ספרדי ואמרת ברכה בנוסח אשכנז או להיפך – האם יצאת ידי חובה?- סימן קי"ז סעיף ד'- סוף סימן קי"ח
6 צפיות · לפני יומיים
הדף היומי מסכת נזיר דף נה
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף נה
9 צפיות · לפני 5 ימים
הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף נז
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף נז
5 צפיות · לפני 5 ימים
אמרת 'ותן טל ומטר' בארץ ישראל לאחר סוכות – האם יצאת ידי חובה?- סימן קי"ז סעיף ב'- סעיף ג'
דרשו ה׳ ועוזו
אמרת 'ותן טל ומטר' בארץ ישראל לאחר סוכות – האם יצאת ידי חובה?- סימן קי"ז סעיף ב'- סעיף ג'
6 צפיות · לפני 5 ימים
אמרת 'ותן טל ומטר' בארץ ישראל לאחר סוכות – האם יצאת ידי חובה?- סימן קי"ז סעיף ב'- סעיף ג'
דרשו ה׳ ועוזו
אמרת 'ותן טל ומטר' בארץ ישראל לאחר סוכות – האם יצאת ידי חובה?- סימן קי"ז סעיף ב'- סעיף ג'
8 צפיות · לפני 5 ימים
הדף היומי מסכת נזיר דף נג
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף נג
10 צפיות · לפני 5 ימים
הדף היומי מסכת נזיר דף נד
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף נד
10 צפיות · לפני 5 ימים
הדף היומי מסכת נזיר דף מב
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף מב
10 צפיות · לפני 6 ימים
אתה מתפלל על כמה חולים – איזה מהם תקדים?- סימן קט"ז סעיף א'- סימן קי"ז סעיף א'
דרשו ה׳ ועוזו
אתה מתפלל על כמה חולים – איזה מהם תקדים?- סימן קט"ז סעיף א'- סימן קי"ז סעיף א'
4 צפיות · לפני 6 ימים
אתה מתפלל על כמה חולים – איזה מהם תקדים?- סימן קט"ז סעיף א'- סימן קי"ז סעיף א'
דרשו ה׳ ועוזו
אתה מתפלל על כמה חולים – איזה מהם תקדים?- סימן קט"ז סעיף א'- סימן קי"ז סעיף א'
5 צפיות · לפני 6 ימים
כיצד נכנס 'שור המועָד' להלכות תפילה?- סימן קי"ד סעיף ט'- סוף הסימן
דרשו ה׳ ועוזו
כיצד נכנס 'שור המועָד' להלכות תפילה?- סימן קי"ד סעיף ט'- סוף הסימן
7 צפיות · לפני 6 ימים
כיצד נכנס 'שור המועָד' להלכות תפילה?- סימן קי"ד סעיף ט'- סוף הסימן
דרשו ה׳ ועוזו
כיצד נכנס 'שור המועָד' להלכות תפילה?- סימן קי"ד סעיף ט'- סוף הסימן
3 צפיות · לפני 6 ימים
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף ל
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף ל
4 צפיות · לפני 7 ימים
הצג עוד