ערימת עפר שייחדוה לצורך כיסוי דם עופות לאחר שחיטתם האם היא 'מוקצה' בשבת?- סי' תצ"ח- סע' ט"ז- סע' י"ז

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף עז

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף עט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עט

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עח

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף עח

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

האם ניתן להניח תפילין על תחבושת או גבס?- סימן כ"ז- סעיף ד'- סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

האם ניתן להניח תפילין על תחבושת או גבס?- סימן כ"ז- סעיף ד'- סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד