האם מותר לאכול מבשר 'בן פקועה' ללא שחיטה?- סימן תצ"ח- סעיף י"ח

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת נזיר דף ד

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נזיר דף ה

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

האם יש מעלה בנתינת הלוואה לפני התפילה?- סימן צ"ב סעיף ח'- תחילת סימן צ"ד

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יומיים

האם יש מעלה בנתינת הלוואה לפני התפילה?- סימן צ"ב סעיף ח'- תחילת סימן צ"ד

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נזיר דף ו

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נזיר דף ה

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נזיר דף ד

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נזיר דף ג

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נזיר דף ב

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף עג - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד