באיזו צורה אסור להפשיט עור של בהמה שנשחטה ביום טוב?- סימן תצ"ח- סעיף י"ט- סימן תצ"ח- סעיף ב'

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כ - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף יט- אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף לט

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

סיפורים בראי הפרשה- פרשת ויצא

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נדרים דף לו

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נדרים דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נדרים דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נדרים דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד