הזמן זה הדבר היקר ביותר חיבים לנצל כל רגע בחיים - לעשות דברים טובים. שתפו את החברים- זיכוי הרבים מצוה גדולה וחשובה.

0 צפיות · לפני שנתיים

דוד שדה

וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו - שירי קודש עם הרב דב קוק

דוד שדה
6 צפיות · לפני יום

אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא - ברית עם הרב דב קוק כ"ה אלול תשפ"ב

דוד שדה
36 צפיות · לפני 12 ימים

הצצה לכולל "ליבו חפץ" בנשיאות הרב דב קוק

דוד שדה
32 צפיות · לפני 12 ימים

ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד - סליחות עם הרב דב קוק - כ"ד אלול תשפ"ב

דוד שדה
19 צפיות · לפני 13 ימים

תוכחה מגולה לציבור בני תורה שדיברו דברי חולין בזמן דברי תורה לפני ברית מילה - הרב דב קוק

דוד שדה
97 צפיות · לפני 15 ימים

רבותי, חודש אלול - החודש של הנס הגיע!!! - הרב דב קוק

דוד שדה
19 צפיות · לפני 22 ימים

מעלת שמיעת ברכת ברית המילה בפרט בחודש אלול - הרב דב קוק

דוד שדה
95 צפיות · לפני 22 ימים

איך להתחבר אל הבן איש חי שיכנס בתוכנו ומה מעלת יום פטירתו י"ג אלול – הרב דב קוק

דוד שדה
149 צפיות · לפני 25 ימים

ללמוד על פלאי גוף האדם זה להכיר בטובתו של הקב"ה - הרב דב קוק

דוד שדה
20 צפיות · לפני חודש

אדון הסליחות - סליחות עם הרב דב קוק

דוד שדה
95 צפיות · לפני חודש

הצג עוד