51# גבע ראפ - דברים - סעו לכם מן ההר!

0 צפיות · לפני 3 שנים

גבע ראפ

פרשה-תפילה-הלכה - * בא - התפילין, הזוגיות, הבן הרשע: * עולת ראיה - עולת ראש חודש: * קצשע - הרחקה מסרחון: * הלשון - ערך השמירה:

גבע ראפ
11 צפיות · לפני 10 שעות

פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - בעיתו ובמקומו: * הלשון - פרשיותיה: * קצשע - מקומות המטונפים: * מסילת ישרים - ה - החברה: * בא - השמחה והתפילין:

גבע ראפ
4 צפיות · לפני 12 שעות

אמונה ומוסר - הכנה לצהל למכינת קצרין:

גבע ראפ
2 צפיות · לפני 13 שעות

אמונה ומוסר - לאשקלון - על מלכות שמים תחילה:

גבע ראפ
6 צפיות · לפני יומיים

אמונה ומוסר - לאשקלון - הגאולה 6 - רבי עקיבא ובר כוכבא:

גבע ראפ
4 צפיות · לפני יומיים

פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - חשוב ומקובל ומרוצה: * הלשון - פרשיותיה: * קצשע - מקומות המטונפים: * מסילת ישרים - ה - הליצנות: * בא - התורה והמצוות:

גבע ראפ
6 צפיות · לפני יומיים

אמונה ומוסר - על שליחות והדרכה - למדריכות נוער:

גבע ראפ
4 צפיות · לפני 3 ימים

פרשה-תפילה-הלכה - ** שיחות עם חיילים בירושלים, פרשת וארא ** לימוד לפרשת בא - בני בכורי ישראל: ברור שביחד!

גבע ראפ
48 צפיות · לפני 3 ימים

578* - !Haftarat Boh - Don't Worry Yaacov

גבע ראפ
12 צפיות · לפני 4 ימים

577* - ?Rosh Chodesh Shevat - Selebrating so Soon

גבע ראפ
5 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד