שבת קנ אידיש

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב בן ציון סנה

ירושלמי מסכת ברכות דף כג בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 11 שעות

ירושלמי מסכת ברכות דף כד באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 11 שעות

ירושלמי מסכת ברכות דף כד בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני 11 שעות

ירושלמי מסכת ברכות דף כג באידיש

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 11 שעות

פעם יכלו ללכת עם חינוך של מקל קשה היום לא יכולים

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שבת פרק ד באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שבת פרק ג באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף כב באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

ירושלמי ברכות דף כב בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

מסכת נדרים דף נא בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

הצג עוד