הרב אשר וייס שליט"א בפניה אישית נרגשת - שמרו על הכללים!

7 צפיות · לפני שנתיים

ישיבת אפיקי דעת שדרות

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק יז' פסקה א'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
10 צפיות · לפני יומיים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק טז' פסקה יב' חלק ב'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
8 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק טז' פסקה יב' חלק א'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
1 צפיות · לפני 4 ימים

2. הרב דרור טוויל - עקבי הצאן מאמר הדור עמ' קכג'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
3 צפיות · לפני 5 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק טז' פסקה יא' חלק ב', יא*

ישיבת אפיקי דעת שדרות
5 צפיות · לפני 5 ימים

התוועדות עם הרב אייל יעקובוביץ' חלק א'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
2 צפיות · לפני 6 ימים

התוועדות עם הרב אייל יעקובוביץ' חלק ב'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
7 צפיות · לפני 6 ימים

1. הרב דרור טוויל - עקבי הצאן מאמר הדור עמ׳ קכג׳

ישיבת אפיקי דעת שדרות
8 צפיות · לפני 6 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק טז' פסקה יא' חלק א'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
6 צפיות · לפני 6 ימים

שיעור לראש השנה - תקיעות השופר | הרב אביעד תפוחי | כולל דיינות 'אפיקי - דעת'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
3 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד