שבת קמז אידיש

1 צפיות · לפני שנתיים

הרב בן ציון סנה

יד כסלו סימן כו סעיף כב עד סימן כז סעיף ה בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יומיים

מסכת נדרים דף מה בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יומיים

מסכת נדרים דף מז בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יומיים

מסכת נדרים דף מו בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת שבת פרק ב משנה ג באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת שבת פרק ב משנה ד באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת שבת פרק ב משנה ה באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יומיים

משניות פרק ב משנה ז באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת שבת פרק ב משנה ו באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יומיים

ירושלמי מסכת ברכות דף יז בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד