הדף היומי מסכת שבת דף קיד

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

כיצד ינהג מי שלא התחיל את תפילתו עד סמוך לסוף זמן תפילה?- סימן ע"א סעיף א'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

האם מותר לאונן ללמוד תורה בשבת וביום טוב?- סימן ע"א סעיף ב'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף לד

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

האם מותר לאונן ללמוד תורה בשבת וביום טוב?- סימן ע"א סעיף ב'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

כיצד ינהג מי שלא התחיל את תפילתו עד סמוך לסוף זמן תפילה?- סימן ע"א סעיף א'

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף יד- אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף יג- אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

'העוסק במצוה פטור מן המצוה'- סימן ע' סעיף ד'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

'העוסק במצוה פטור מן המצוה'- סימן ע' סעיף ד'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לד

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד