Chanukah - The Jewish High Priest Vs. The Greek Empire - Rabbi Yinon Kalazan

128 צפיות · לפני שנתיים

הרב ינון קלזאן

פרשת יתרו - המשמעות הדרמטית של כריתת הברית בהר סיני - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
0 צפיות · לפני יומיים

טו׳ בשבט - סוד תיקון האכילה - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
43 צפיות · לפני 4 ימים

דבר תורה קצר לפרשת בשלח - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
0 צפיות · לפני 6 ימים

Rabbi Yinon Kalazan - The Meaning of TU BISHVAT

הרב ינון קלזאן
31 צפיות · לפני 7 ימים

ספר ״דעת תבונות״ - שיעור מס . 32 - אות קמב'-קמה' - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
39 צפיות · לפני 7 ימים

פרשת בשלח - אסטרטגיית ההטעיה שהובילה להטבעת המצרים בים - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
175 צפיות · לפני 8 ימים

פרשת בשלח - המתקת מי מרה באמצעות ״עץ״ , והקשר ל"עץ" של טו' בשבט - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
131 צפיות · לפני 9 ימים

דבר תורה קצר לפרשת בא - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
52 צפיות · לפני 13 ימים

ספר ״דעת תבונות״ - שיעור מס . 31 - אות קמ'-קמב' - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
1 צפיות · לפני 14 ימים

פרשת בא - "ביזת מצרים" ו"ביזת הים" - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
1 צפיות · לפני 15 ימים

הצג עוד