הרב יעקב בן חנן - תאמין שבורא עולם הוא זה שזן ומפרנס

30 צפיות · לפני 3 שנים

שומרי ברית קודש

הרב יעקב בן חנן -בכל פעם שבחורה מחטיאה גברים בפגם הברית נמשך עליה עצבות ומרה שחורה

שומרי ברית קודש
50 צפיות · לפני יומיים

הרב יעקב בן חנן -מדוע דווקא פרעה מלך מצרים ייסר את עם ישראל

שומרי ברית קודש
71 צפיות · לפני 4 ימים

הרב יעקב בן חנן -חטא זה של עוון פגם הברית גרם לישראל גלות

שומרי ברית קודש
67 צפיות · לפני 7 ימים

הרב יעקב בן חנן -תשובת המשקל מתחלקת לשתי דברים להפסיק לחטוא ולהשיב אחרים

שומרי ברית קודש
86 צפיות · לפני 9 ימים

הרב יעקב בן חנן -ברגע שהאדם פוגם בברית הוא גורם שישלטו עליו כל המקטרגים

שומרי ברית קודש
15 צפיות · לפני 10 ימים

הרב יעקב בן חנן - אם האדם שב בתשובה על עוון פגם הברית מתקיים בו ושב ורפא לו

שומרי ברית קודש
47 צפיות · לפני 11 ימים

הרב יעקב בן חנן -הפוגם בברית הקודש שורה עליו אל אחר והנחש לייסר אותו עד ששב בתשובה

שומרי ברית קודש
48 צפיות · לפני 14 ימים

הרב יעקב בן חנן -הרב יעקב בן חנן בסיפור אישי מצמרר במיוחד בזכות הבבא סאלי אני חי

שומרי ברית קודש
231 צפיות · לפני 15 ימים

הרב יעקב בן חנן - "על כי אין אלוקי בקרבי" על ידי פגם הברית וחוסר הצניעות "מצאוני הרעות האלו"

שומרי ברית קודש
35 צפיות · לפני 15 ימים

הרב יעקב בן חנן - השומר ברית קודש והצניעות השכינה חופפת עליו כצל ושומרת אותו מכל דבר רע

שומרי ברית קודש
85 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד