פרשת פנחס התמדה בעבודה זוהי העיקר

1 צפיות · לפני שנתיים

הרב בן ציון סנה

ירושלמי ברכות דף יט באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף יח באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף יח בעברית

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

מסכת נדרים דף נ בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שבת פרק ג משנה ד באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

שניות מסכת שבת פרק ג משנה ג באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שבת פרק ג משנה ו באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שבת פרק ג משנה באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

טו כסלו סימן כח עד סימן כט סעיף יג בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

מה העיקרון בחלום של הסולם

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

הצג עוד