46# גבע ראפ - הפטרת פנחס - ביאת אליהו:

0 צפיות · לפני שנתיים

גבע ראפ

Parashat VaYetze - The Tzadik is Followed by the Whole Creation - *543

גבע ראפ
2 צפיות · לפני יום

Shabbat VaYetze - The Dream - The Ladder - Uplifting The Creation -*544

גבע ראפ
2 צפיות · לפני יום

Haftarat VaYetze - HaShem will Uplift his Beloved Nation - *545

גבע ראפ
5 צפיות · לפני יום

#543 - וייצא - ופרצת מעבר לשמש, לברך את כולם

גבע ראפ
12 צפיות · לפני יום

VaYetze - You'll Lead & Bless Every Nation - *545

גבע ראפ
11 צפיות · לפני יום

#542 - לשבת וייצא - החלום - ההצבה ארצה, ומלאכי הסולם

גבע ראפ
11 צפיות · לפני יום

#541 - לפרשת וייצא - האבנים - הצדיק מרומם עולם

גבע ראפ
13 צפיות · לפני יום

#544 - להפטרת וייצא - אהבת נדבה ולא ייבושו לעולם

גבע ראפ
11 צפיות · לפני יום

542* - Geva Rapp - Haftarat Toldot - The Ahavat Israel of HaShem

גבע ראפ
3 צפיות · לפני 9 ימים

537# גבע ראפ - שבת תולדות - ההתרוצצות לעבודה זרה

גבע ראפ
8 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד