44# גבע ראפ - פנחס - מנהיג המהלך כנגד רוח איש ואיש

0 צפיות · לפני 3 שנים

גבע ראפ

פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - פר ושעיר: * הלשון - כחץ שחוט: * קצשע - מי שלא ישן: * מסילת ישרים ז - זריזות2 בביצוע המצוה: * עין איה ט, קלז - רעידות אדמה, גוהא: * יתרו - התורה והעמים, עצת יתרו:

גבע ראפ
7 צפיות · לפני 6 שעות

אמונה ומוסר - לטו בשבט (ברחובות) - צריך רגלי ברזל להבין למה ברכת תמר קודמת לרימון:

גבע ראפ
9 צפיות · לפני 7 שעות

לרפואת הגיבור נדב חיים בן אירית חיה בתוך שח"י - ** שיחות חיילים בירושלים: ** פרשה-תפילה-הלכה - * הלשון - זכרית השם: * קצשע - ברכות השחר:

גבע ראפ
2 צפיות · לפני 7 שעות

פרשה-תפילה-הלכה - * הלשון - לקראת הבית השלישי: * קצשע - אמן יתומה וחטופה: * מסילת ישרים ז' - חלקי הזריזות: * בשלח - הניסים והמסירות, השבת, 7עממים ועמלק: * הפטרה - הכנסת והמשפט:

גבע ראפ
10 צפיות · לפני 7 שעות

586* - Haftarat Yitro - The Triple Jedusha of Am Israel

גבע ראפ
5 צפיות · לפני 8 שעות

585* - Yitro - Anochi - Torah is Neshama

גבע ראפ
9 צפיות · לפני 8 שעות

584* - Parashat Yitro - A Nation of Cohanim & Holy

גבע ראפ
4 צפיות · לפני 8 שעות

583* - Shabbat Yitro - Why to begin with a Foreign Advisor

גבע ראפ
8 צפיות · לפני 8 שעות

#583 - הפטרת יתרו - 3 הקדושות רק בישראל

גבע ראפ
11 צפיות · לפני 8 שעות

#582 - מתן תורה - אנכ"י - דבר הנשמה

גבע ראפ
5 צפיות · לפני 8 שעות

הצג עוד