דרשו ה׳ ועוזו

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו
459 עוקבים
הדף היומי מסכת נזיר דף סג
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף סג
7 צפיות · לפני יומיים
הדף היומי מסכת נזיר דף סג
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף סג
5 צפיות · לפני יומיים
כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'
דרשו ה׳ ועוזו
כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'
2 צפיות · לפני יומיים
כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'
דרשו ה׳ ועוזו
כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'
4 צפיות · לפני יומיים
אתה ב'אלקי נצור' ואומרים 'קדושה' האם תסיים את התפילה?- ס' קכ"ב אמ' סע' א 'ומיהו'- ס' קכ"ג אמ' סע' ב'
דרשו ה׳ ועוזו
אתה ב'אלקי נצור' ואומרים 'קדושה' האם תסיים את התפילה?- ס' קכ"ב אמ' סע' א 'ומיהו'- ס' קכ"ג אמ' סע' ב'
9 צפיות · לפני 5 ימים
אתה ב'אלקי נצור' ואומרים 'קדושה' האם תסיים את התפילה?- ס' קכ"ב אמ' סע' א 'ומיהו'- ס' קכ"ג אמ' סע' ב'
דרשו ה׳ ועוזו
אתה ב'אלקי נצור' ואומרים 'קדושה' האם תסיים את התפילה?- ס' קכ"ב אמ' סע' א 'ומיהו'- ס' קכ"ג אמ' סע' ב'
6 צפיות · לפני 5 ימים
סיפורים בראי הפרשה- פרשת ויקרא
דרשו ה׳ ועוזו
סיפורים בראי הפרשה- פרשת ויקרא
6 צפיות · לפני 5 ימים
הדף היומי מסכת נזיר דף ס
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף ס
5 צפיות · לפני 5 ימים
הדף היומי מסכת נזיר דף סב
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף סב
1 צפיות · לפני 5 ימים
הדף היומי מסכת נזיר דף סג
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף סג
1 צפיות · לפני 5 ימים
הדף היומי מסכת נזיר דף סד
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף סד
1 צפיות · לפני 5 ימים
הדף היומי מסכת נזיר דף סו
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף סו
9 צפיות · לפני 5 ימים
הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף סב
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף סב
9 צפיות · לפני 5 ימים
הדף היומי מסכת נזיר דף סה
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף סה
3 צפיות · לפני 5 ימים
הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף ס
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף ס
9 צפיות · לפני 5 ימים
הדף היומי מסכת נזיר דף סא
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף סא
6 צפיות · לפני 5 ימים
הצג עוד