Tshuva - point of ponder

0 צפיות · לפני 3 שנים

ישיבת אפיקי דעת שדרות

4. משבר | הכנה לצבא | הרב הראל קצין

ישיבת אפיקי דעת שדרות
2 צפיות · לפני יום

הרב דרור טוויל | אורות התשובה פרק ח' פסקה ו', ז'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
2 צפיות · לפני יום

הרב דרור טוויל | מאמר דעת אלוקים עמוד קמ'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
2 צפיות · לפני יום

הרב דרור טוויל | אורות התשובה פרק ח' פסקה ה'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
2 צפיות · לפני יומיים

הרב דרור טוויל | מאמר דעת אלוקים עמוד קלח' -קלט'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
1 צפיות · לפני יומיים

הרב דרור טוויל | אורות התשובה פרק ח' פסקה ד'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
3 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דרור טוויל | מאמר דעת אלוקים עמוד קלח'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
5 צפיות · לפני 3 ימים

הרב אריאל בראלי - מדינת הלכה, חזון או מציאות? // שיעור בוגרים

ישיבת אפיקי דעת שדרות
45 צפיות · לפני 5 ימים

רעיון קצר לפרשת בא מאת הרב אריאל בראלי שליט''א רב העיר בית אל // שיעור בוגרים

ישיבת אפיקי דעת שדרות
11 צפיות · לפני 5 ימים

הרב דרור טוויל | אורות התשובה פרק ח' פסקה ב', ג'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
10 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד