הדף היומי מסכת שבת דף קכ

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת נזיר דף ח

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי מסכת נזיר דף ט

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 17 שעות

מהי תנוחת הידים הרצויה בשעת תפילת 'שמונה עשרה'?- סימן צ"ד סעיף ט'- תחילת סימן צ"ו

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 17 שעות

מהי תנוחת הידים הרצויה בשעת תפילת 'שמונה עשרה'?- סימן צ"ד סעיף ט'- תחילת סימן צ"ו

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי מסכת נזיר דף ז

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

מה המיוחד בחובת העמידה בתפילה ובקריאת התורה?- סימן צ"ד סעיף ג'- סעיף ט'

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יומיים

מה המיוחד בחובת העמידה בתפילה ובקריאת התורה?- סימן צ"ד סעיף ג'- סעיף ט'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נזיר דף ט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נזיר דף ח

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף י

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד