BreslevTube

0 צפיות · לפני 3 שנים

BreslevTube
634 עוקבים
הרב עופר ארז - זכירת האור בזמן החושך (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - זכירת האור בזמן החושך (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
9 צפיות · לפני יומיים
כמידי שנה אנו עוזרים למשפחות בסלי מזון קימחא דפסחא עבור חג הפסח בקשה אישית 🙏מהרב שכל אחד יקח חלק.
BreslevTube
כמידי שנה אנו עוזרים למשפחות בסלי מזון קימחא דפסחא עבור חג הפסח בקשה אישית 🙏מהרב שכל אחד יקח חלק.
11 צפיות · לפני 4 ימים
הרב עופר ארז - חד גדיא סדר חיזוק האמונה (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - חד גדיא סדר חיזוק האמונה (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
10 צפיות · לפני 4 ימים
הרב עופר ארז - קידוש החודש סוד ההתחדשות
BreslevTube
הרב עופר ארז - קידוש החודש סוד ההתחדשות
28 צפיות · לפני 5 ימים
הרב עופר ארז - העולם רועש וגועש מה עושים (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - העולם רועש וגועש מה עושים (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
48 צפיות · לפני 6 ימים
הרב עופר ארז - וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
47 צפיות · לפני 7 ימים
הרב עופר ארז - יצאית מצרים מתוכינו (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - יצאית מצרים מתוכינו (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
39 צפיות · לפני 9 ימים
הרב עופר ארז - סיפור יציאת מצרים האישי שלך (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - סיפור יציאת מצרים האישי שלך (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
59 צפיות · לפני 10 ימים
הרב עופר ארז - סיבת הירידה ל 49 שערי טומאה בכלל ובפרט (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - סיבת הירידה ל 49 שערי טומאה בכלל ובפרט (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
95 צפיות · לפני 11 ימים
כמידי שנה אנו עוזרים למשפחות בקימחא דפסחא בקשה אישית 🙏 מהרב עופר ארז שכל אחד יקח חלק בזכות הגדולה
BreslevTube
כמידי שנה אנו עוזרים למשפחות בקימחא דפסחא בקשה אישית 🙏 מהרב עופר ארז שכל אחד יקח חלק בזכות הגדולה
8 צפיות · לפני 13 ימים
כמידי שנה אנו עוזרים למשפחות בקימחא דפסחא בקשה אישית 🙏 מהרב עופר ארז שכל אחד יקח חלק בזכות הגדולה
BreslevTube
כמידי שנה אנו עוזרים למשפחות בקימחא דפסחא בקשה אישית 🙏 מהרב עופר ארז שכל אחד יקח חלק בזכות הגדולה
9 צפיות · לפני 13 ימים
הרב עופר ארז - שורש חשש לעין הרע (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - שורש חשש לעין הרע (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
25 צפיות · לפני 14 ימים
הרב עופר ארז - מעלת שירי שבת (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - מעלת שירי שבת (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
21 צפיות · לפני 16 ימים
הרב עופר ארז - דרך בחינוך הילדים (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - דרך בחינוך הילדים (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
83 צפיות · לפני 17 ימים
הרב עופר ארז - קשיים בשמירת שבת בתחילת הדרך (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - קשיים בשמירת שבת בתחילת הדרך (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
53 צפיות · לפני 18 ימים
הרב עופר ארז - מעלת קריאת מגילת אסתר  (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - מעלת קריאת מגילת אסתר (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
26 צפיות · לפני 19 ימים
הצג עוד