האם בזמננו שיש מקררים מותר להכין מאכלים כרגיל ביום טוב?- סימן תצ"ה - סעיף א'

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לד

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לב

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לא

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי מסכת נדרים דף לו

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לג

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לה

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי מסכת נדרים דף לג

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

קטן שנרדם לפני תפילת ערבית – האם צריך להעירו כדי שיתפלל?- סימן ע' סעיף א'- סעיף ג'

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד