מוקצה האסורים בשבת רק כשחל בה יום טוב?- סי' תצ"ה- סע' ב'- אמצע סע ד' בהגה "וכל מוקצה שאינו בעל חיים"

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת נזיר דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נזיר דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

האם שינה מועילה תמיד להפגת שכרות?- סימן צ"ט סעיף א'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

האם שינה מועילה תמיד להפגת שכרות?- סימן צ"ט סעיף א'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נזיר דף טז

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נזיר דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נזיר דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נזיר דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נזיר דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד