הדף היומי באנגלית מסכת שבת דף קי

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כג - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 18 שעות

הדף היומי מסכת נדרים דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 18 שעות

הנוגע במקומות המכוסים כשהם נקיים – האם צריך ליטול ידיו?- סימן ע"ד סעיף ב'- סעיף ד'

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 18 שעות

הנוגע במקומות המכוסים כשהם נקיים – האם צריך ליטול ידיו?- סימן ע"ד סעיף ב'- סעיף ד'

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 18 שעות

הדף היומי מסכת נדרים דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כב - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כא - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נדרים דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

במקרה שצריך לכסות את הלב – מדוע לא ניתן לכסותו בַּיָד?- סימן ע"ד סעיף א'

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יומיים

במקרה שצריך לכסות את הלב – מדוע לא ניתן לכסותו בַּיָד?- סימן ע"ד סעיף א'

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד