מדוע חל איסור מוקצה ביום טוב על בעלי חיים המיועדים לאכילה - סימן תצ"ז - סעיף ח'- סעיף י"א

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 10

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יח

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

סיפורים בראי הפרשה- פרשת משפטים

דרשו ה׳ ועוזו
64 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יח

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
37 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד