לא לנו & דאווענען | המנגנים, אהרלה סמט, אידיש נחת, פריילעך, מלכות, שירה | סיום הש"ס 'דרשו'

4 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת נדרים דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

מתי והיכן אסור לחשוב בדברי תורה?- סימן ע"ג סעיף א'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

מתי והיכן אסור לחשוב בדברי תורה?- סימן ע"ג סעיף א'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

מה עשה החזון איש כשהלווית המת חלפה בסמוך לביתו?- סימן ע"ב סעיף א'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לט

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף לט

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

מה עשה החזון איש כשהלווית המת חלפה בסמוך לביתו?- סימן ע"ב סעיף א'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף טז- אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
11 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד