מה בעצם לקח קורח | פרשת קורח | מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל! נאמר בפרשה "ויקח קורח" מה בעצם לקח קורח? יש מגוון פירושים לדבר זה וכאן מבאר הרב פירוש נוסף המדבר על טלית שכולה תכלת https://harav.org/torat-harav/actually-take-korach/

15 צפיות · לפני שנתיים

הרב מרדכי אליהו

העורך דין שלך לשנה טובה - מרן הרב מרדכי אליהו

הרב מרדכי אליהו
80 צפיות · לפני 9 ימים

אבא אוהב אותך!!! - מיוחד - מרן הרב מרדכי אליהו

הרב מרדכי אליהו
90 צפיות · לפני 10 ימים

לצעוק להקב"ה שיציל אותנו - מרן הרב מרדכי אליהו

הרב מרדכי אליהו
133 צפיות · לפני 16 ימים

למה פתחת את הקבר? - קדושתו של הגאון רבי עבדאלה סומך זצ"ל - מרן הרב מרדכי אליהו

הרב מרדכי אליהו
118 צפיות · לפני 18 ימים

ההבטחה של מרן הבן איש חי - סיפור היסטורי מרתק - מרן הרב מרדכי אליהו

הרב מרדכי אליהו
122 צפיות · לפני 20 ימים

סוד המזל של חודש אלול - מרן הרב מרדכי אליהו

הרב מרדכי אליהו
262 צפיות · לפני חודש

הלכות סליחות ותפילה | שופטים | כז' אב תשס"ו | מרן הרב מרדכי אליהו

הרב מרדכי אליהו
230 צפיות · לפני חודש

הלכות תפילה וברכות | עקב | יג' אב תשס"ו | מרן הרב מרדכי אליהו

הרב מרדכי אליהו
48 צפיות · לפני חודש

למוד תורה ומצוות צדקה | ראה | כ' אב תשס"ו | מרן הרב מרדכי אליהו

הרב מרדכי אליהו
94 צפיות · לפני חודש

סליחות

הרב מרדכי אליהו
149 צפיות · לפני חודש

הצג עוד