הדף היומי מסכת שבת דף קו

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ח

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יא

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ח

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ט

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף י

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 16 שעות

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 6

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ה

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד