Supporters of Rabbi and Beit Baal Shem Tov | Rabbi Stavsky | Beit Habaal Shem tov

5 צפיות · לפני 3 שנים

בית הבעל שם טוב

הכנה לימי השמחה | שיעורים מן החניה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
2 צפיות · לפני 10 שעות

ארבעת הימים שבין יו"כ לסוכות | מן החניה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
1 צפיות · לפני 10 שעות

הלכות יום הכיפורים | שיעורים מן החניה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
5 צפיות · לפני 3 ימים

הלכות וענייני יום כיפור | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
3 צפיות · לפני 3 ימים

איך עושים תשובה? | הכנה ליום כיפור | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
38 צפיות · לפני 7 ימים

פרשת וילך - שבת שובה | הכנה ליום כיפור | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
7 צפיות · לפני 7 ימים

La bendicion del Rabino para los estudiantes por el nuevo año

בית הבעל שם טוב
11 צפיות · לפני 12 ימים

על מהות ראש השנה ומשמעות תקיעות השופר והכנת הלב לשנה החדשה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב | תשפ"ג

בית הבעל שם טוב
42 צפיות · לפני 12 ימים

ברכתו וסליחתו של הרב לתלמידים לשנה החדשה | תשפ"ג

בית הבעל שם טוב
5 צפיות · לפני 12 ימים

התוועדות חי אלול תשפ"ב | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
94 צפיות · לפני 23 ימים

הצג עוד