פרשת וישלח - ההקבלה המדהימה בין חנוכה למעשה דינה - הרב ינון קלזאן

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב ינון קלזאן

דבר תורה קצר לפרשת יתרו - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
0 צפיות · לפני 3 ימים

ספר ״דעת תבונות״ - שיעור מס . 33 - אות קמו' - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
0 צפיות · לפני 4 ימים

פרשת יתרו - עומק הקשר בין ישראל ל"יסוד" של קיום המציאות - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
43 צפיות · לפני 5 ימים

פרשת יתרו - המשמעות הדרמטית של כריתת הברית בהר סיני - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
45 צפיות · לפני 6 ימים

טו׳ בשבט - סוד תיקון האכילה - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
43 צפיות · לפני 8 ימים

דבר תורה קצר לפרשת בשלח - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
1 צפיות · לפני 10 ימים

Rabbi Yinon Kalazan - The Meaning of TU BISHVAT

הרב ינון קלזאן
31 צפיות · לפני 11 ימים

ספר ״דעת תבונות״ - שיעור מס . 32 - אות קמב'-קמה' - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
39 צפיות · לפני 11 ימים

פרשת בשלח - אסטרטגיית ההטעיה שהובילה להטבעת המצרים בים - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
175 צפיות · לפני 12 ימים

פרשת בשלח - המתקת מי מרה באמצעות ״עץ״ , והקשר ל"עץ" של טו' בשבט - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
131 צפיות · לפני 13 ימים

הצג עוד