הרב בן ציון סנה
172 עוקבים
פסח בשמחה תלמוד תורה אהבת שלום מאנסי
הרב בן ציון סנה
פסח בשמחה תלמוד תורה אהבת שלום מאנסי
4 צפיות · לפני יום
א ניסן קיצוש''ע סימן קיב סעיף ה עד סימן קיג סעיף ז בעברית,
הרב בן ציון סנה
א ניסן קיצוש''ע סימן קיב סעיף ה עד סימן קיג סעיף ז בעברית,
3 צפיות · לפני יום
מסכת סוטה דף ח בעברית
הרב בן ציון סנה
מסכת סוטה דף ח בעברית
9 צפיות · לפני יום
מסכת סוטה דף ז בעברית
הרב בן ציון סנה
מסכת סוטה דף ז בעברית
9 צפיות · לפני יום
March 23, 2023
הרב בן ציון סנה
March 23, 2023
8 צפיות · לפני יום
מסכת סוטה דף ד עמוד ב באידיש
הרב בן ציון סנה
מסכת סוטה דף ד עמוד ב באידיש
9 צפיות · לפני יומיים
מסכת סוטה דף ג עמוד א באידיש
הרב בן ציון סנה
מסכת סוטה דף ג עמוד א באידיש
8 צפיות · לפני יומיים
מסכת סוטה דף ג באידיש
הרב בן ציון סנה
מסכת סוטה דף ג באידיש
10 צפיות · לפני יומיים
מסכת סוטה דף ג עמוד ב באידיש
הרב בן ציון סנה
מסכת סוטה דף ג עמוד ב באידיש
4 צפיות · לפני יומיים
מסכת סוטה דף ד באידיש
הרב בן ציון סנה
מסכת סוטה דף ד באידיש
5 צפיות · לפני יומיים
מסכת סוטה דף ד עמוד א באידיש
הרב בן ציון סנה
מסכת סוטה דף ד עמוד א באידיש
8 צפיות · לפני יומיים
מסכת סוטה דף ו בעברית
הרב בן ציון סנה
מסכת סוטה דף ו בעברית
1 צפיות · לפני יומיים
מסכת סוטה דף ה בעברית
הרב בן ציון סנה
מסכת סוטה דף ה בעברית
4 צפיות · לפני יומיים
כט אדר קיצור שולחן ערוך סימן קיא סעיף יד עד קיב סעיף ד בעברית
הרב בן ציון סנה
כט אדר קיצור שולחן ערוך סימן קיא סעיף יד עד קיב סעיף ד בעברית
8 צפיות · לפני יומיים
תעיין בפרטי פרטים שלך
הרב בן ציון סנה
תעיין בפרטי פרטים שלך
7 צפיות · לפני יומיים
מסר קצר לפרשת ויקרא   ככל שהעגלה ריקה היא עושה יותר רעש  באידיש
הרב בן ציון סנה
מסר קצר לפרשת ויקרא ככל שהעגלה ריקה היא עושה יותר רעש באידיש
3 צפיות · לפני יומיים
הצג עוד