הרב יעקב בן חנן - איך יהודי עושה קידוש אבל מצד שני שוכב עם גויה?

22 צפיות · לפני שנתיים

שומרי ברית קודש

הרב יעקב בן חנן - שעם ישראל שומרים על ברית הקודש אין שום רשות לאומות העולם לפגוע בהם

שומרי ברית קודש
168 צפיות · לפני חודשיים

הרב יעקב בן חנן - הפוגם בברית מסלק השכינה ממנו ושולט בו שד אל אחר ומשתעבד בו בכל מיני עינויים

שומרי ברית קודש
290 צפיות · לפני חודשיים

הרב יעקב בן חנן - חטא זה של פגם הברית גורם לחוטא עינויים ולישראל שישתעבדו בהם אומות העולם ח"ו

שומרי ברית קודש
68 צפיות · לפני חודשיים

הרב יעקב בן חנן - בשביל מה יש לך פלאפון? כדי לזכות אחרים כי יש דין ערבות

שומרי ברית קודש
151 צפיות · לפני חודשיים

הרב יעקב בן חנן - שפוגמים אות הברית, צווחים הבנים למטה ביחוד ואומרים שמע ישראל ואין קול ואין עונה

שומרי ברית קודש
276 צפיות · לפני חודשיים

הרב יעקב בן חנן -אות שבת זו ברית שצריך לשמור אותו בבת זוגו שהיא הקדושה שלו הברכה שלו

שומרי ברית קודש
31 צפיות · לפני חודשיים

הרב יעקב בן חנן - בזמן שישראל שומרים אות הברית היא מתמלאת כל טוב ולא חסר ממנה שפע ולהיפך מסתלק השפע

שומרי ברית קודש
67 צפיות · לפני חודשיים

הרב יעקב בן חנן - כָּל הפּוֹגֵם אֶת הַבְּרִית וזורק בְּמָקוֹם אַחֵר גּוֹרֵם לָהּ לִהְיוֹת יבשה

שומרי ברית קודש
118 צפיות · לפני חודשיים

הרב יעקב בן חנן - המשחית זרעו לבטלה גורם לפירוד היחוד וכך נמנע ממנו הברכות מידה כנגד מידה

שומרי ברית קודש
55 צפיות · לפני חודשיים

הרב יעקב בן חנן- כל מי ששומר את הברית נעשה שותף להקב"ה בבריאת העולם

שומרי ברית קודש
57 צפיות · לפני חודשיים

הצג עוד